Last viewed 59 mins ago

Saya Takaful

(0/5)
Photos
Add Favorites
Description

Sayatakaful adalah sebuah syarikat insurans Islamik yang menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan insurans melalui model takaful. Syarikat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan ketenangan fikiran kepada pelanggannya dengan menyediakan penyelesaian kewangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islamik.

Sayatakaful menawarkan servis dan rekomendasi tentang produk insurans yang merangkumi perlindungan kenderaan, rumah, nyawa, dan perniagaan. Selain itu, mereka juga menawarkan produk takaful pelaburan yang memberikan peluang untuk melabur dalam pasaran kewangan dengan mengikut prinsip-prinsip Shariah.

Dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, Sayatakaful berkomitmen untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Kami juga mempunyai kumpulan pakar-pakar yang berpengalaman dalam bidang insurans dan kewangan Islamik yang sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan mereka.

Amenities
Video
User Reviews
No reviews yet!
There are no reviews for this business, be first to write a review!
Write Review
5
4
3
2
1
Only members can leave comments. Login or Register!
Nearby Listings